Rester av en källare till en gammal kyrkokrog och en unik klockgjutningsplats grävdes fram vid Botkyrka kyrka 2012–2013. Nu ska Arkeologerna vara med och levandegöra resultaten i en utställning vid kyrkogården.

En av två undersökta källargropar som tillhört en kyrkokrog har sparats och renoverats på ursprunglig plats. Den kommer att vara i blickfånget vid en kommande station som berättar om hur föremålen från grävningen uppdagat en tidigare helt okänd folklig umgängesplats utanför kyrkogårdsmuren, med anor från medeltiden.

Åren 2012 och 2013 gjordes arkeologiska undersökningar i samband med den pågående om- och tillbyggnaden av kyrkogården vid Botkyrka kyrka. Själva byggprojektet är flerårigt och utförs etappvis. Redan från början var man från kyrkogårdsförvaltningens sida intresserade av att ta tillvara de arkeologiska resultaten och att se till att de blir tillgängliga för hela församlingen och andra besökande. Genom de arkeologiska insatserna skapades också en naturlig ingång till att lyfta fram och visa upp mycket av det som tidigare är känt av kyrkomiljöns fascinerande äldre historia.

Nu ska Arkeologerna i samarbete med Botkyrka kyrkogårdsförvaltning levandegöra resultaten via ett antal utställningsstationer med informationsskyltar, som kommer att integreras i den nyanlagda kyrkogården. I arbetsgruppen ingår också en landskapsarkitekt från Bjerking och utställningsbyggare/pedagoger från Historiska museet. De första grunderna till de utvalda platserna har börjat ta form bland nyanlagda gräsytor och grusgångar.

Än så länge finns bara ett fundament, men här kommer den utställningsstation som ska handla om gjutning av kyrkklockor under 1600-talet vara placerad.

En av de intressantaste upptäckterna var en klockgjutningsgrop med en väl bevarad gjutfot med fyra inbyggda eldkammare i tegel. Teglet har märkts upp och magasinerats efter undersökningen för att konstruktionen snart ska kunna återbyggas och bli en del i utställningen.

Läs mer om uppdraget och ladda ner rapporten