avfall

Blogginlägg 2020.10.22

Avfallshantering under järnåldern

I den övre delen av en grop framkom flera vikingatida pilspetsar. Gropen kan sannolikt berätta mer om bland annat avfallshanteringen i Viggbyholm under yngre järnålder.

Publikation

Saltängen i Västerås

Rapport 2016:63. Arkeologisk utredning, Västmanland. Wivianne Bondesson