2016

Rapport 2016:63. Arkeologisk utredning. Västmanlands län, Västmanland, Västerås socken och kommun, Västerås 2:111
Wivianne Bondesson

På uppdrag av Länsstyrelsen genomfördes en arkeologisk utredning inom fastigheten Västerås 2:111. Utredningen görs inför nybyggnation i området och uppdragsgivare var Västerås stad.  Ett objekt, ett förmodat boplatsläge hittades, i ploglagret kom uteslutande fynd från historisk tid som ostronskal, porslin och ett par kritpipeskaft. Vid utredningen registrerades inget av kulturhistoriskt intresse.