Bebyggelselämning

Publikation

Lärkstaden i Länna

Rapport 2017:117. Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2, Uppland. Niclas Björck

Publikation

GC-väg Kattegattleden på Kulla- och Bjärehalvön

Rapport 2017:6. Arkeologisk utredning steg 2, 2016 i Skåne, Båstads kommun, Västra Karups socken, Svenstad 16:10 m.fl.