Bjärred

Publikation

Boplatslämningar från neolitikum och järnålder

Arkeologisk förundersökning, Skåne Bo Friman

Publikation

Bjärred och Borgeby

Rapport 2018:23. Arkeologisk utredning steg 1, 2017. Skåne. Bengt Söderberg och Kennet Stark