boplatslämningar

Publikation

Kvidinge 1:20 m.fl.

Rapport 2021:60 Arkeologisk förundersökning 2020, Skåne. Tyra Ericson, Annika Knarrström och Iohannes Miaris Sundberg

Publikation

Fjelie 2:13

Rapport 2016:105. Arkeologisk förundersökning, Skåne. Magnus Artursson m. fl.