2021

Rapport 2021:60
Arkeologisk förundersökning 2020
Skåne, Åstorps kommun, Kvidinge socken, fastighet Kvidinge 1:20 m.fl ., lämningsnr L2019:19, L2019:20, L2019:187, L2019:188 och L2021:2611
Tyra Ericson, Annika Knarrström och Iohannes Miaris Sundberg

Åstorps kommun avser att exploatera ett område i norra Kvidinge. En arkeologisk förundersökning har visat att här finns boplatslämningar från bronsålder–äldsta järnålder och yngre romersk järnålder–folkvandringstid samt lämningar efter ett torp, sannolikt anlagt efter 1850.