Burlöv

Publikation

Kronetorp 1:1 m.fl.

Rapport 2017:14. Boplatslämningar från bronsålder till förromersk järnålder, arkeologisk förundersökning, Skåne. Bo Friman

Publikation

Tågarp 17:1 och Åkarp 9:1 – bebyggelse vid mossen

Rapport 2017:3. Arkeologisk utredning 2016, Skåne, Burlövs kommun, Christoffer hagberg