dike

Publikation

1600-tals keramik och en knapp

Arkeologisk förundersökning, Halland Gisela Ängeby

Publikation

Ljunghusen 12:1, 12:6 och 12:7

Rapport 2016:106. Arkeologisk förundersökning, Skåne. Fredrik Strandmark

Publikation

Sökschakt vid Risängen och Styrstad

Rapport 2016:4. Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2, Östergötland. Britt Ajneborn

Publikation

Målargränd i Vadstena

Rapport 2016:17. Arkeologisk förundersökning. Östergötland. Magnus Stibéus