2016

Rapport 2016:4. Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2. Östergötlands län, Östergötland, Norrköpings kommun, Styrstad socken, Risängen 4:23 och 5:37 samt Styrstad 4:23, 6:4 och 6:15.
Britt Ajneborn