fältdatastöd

Tjänst

Fältdatastöd

Arkeologerna har arbetat med digital fältdokumentation sen 1990-talet och har därför en unik kunskap om metoder och tekniska lösningar. Grunden...

Tjänst

IT för kulturmiljö

Vi hjälper dig att utveckla effektiva IT-lösningar för kulturmiljövård. Det kan handla om allt ifrån GIS till foto.