Fröken Löfgrens gård

Blogginlägg 2017.08.09

Vad är jällning, såt och drag?

Genom att vara både timmerman och byggnadsforskare kan Mattias Hallgren bidra till mycket ny kunskap om timmerbyggnaderna i Linköping från...

Blogginlägg 2017.07.06

Fröken Löfgrens gård

Var det änkan Maja Cajsa Hjelm som förenade de två husen? Slutligen har de båda husen utmed Ågatan byggts samman...

Blogginlägg 2017.06.30

Hur försörjde sig en änka?

Ovan :Fröken Löfgrens gård, på sin ursprungliga plats på Ågatan 9, i centrala Linköping. Foto Einar Jagerwall 1932. Bild Linköping....

Blogginlägg 2017.06.27

Byggdes huset av Catharina Lindman?

Vår undersökning av huset i Gamla Linköping har visat att den äldsta delen består av en mindre byggnad i två...