Ovan :Fröken Löfgrens gård, på sin ursprungliga plats på Ågatan 9, i centrala Linköping. Foto Einar Jagerwall 1932. Bild Linköping.

Hur försörjde man sig som änka i 1700-talets Linköping?

Fröken Löfgrens gård, Ågatan 9. De gula delarna tillhör gårdens äldsta, medan den rosa delen byggdes till senare. Här fanns små 10 m2 stora spiselrum för uthyrning.

Den nyligen genomförda byggnadshistoriska undersökningen av huset i Gamla Linköping har visat att det ursprungligen tvåvåniga huset byggdes till i flera etapper. I den västra delen finns rester av flera små spiselrum, som kan ha byggts som uthyrningsrum. Även inne på gården fanns en byggnad med uthyrningsrum.

Catharina Lindman står som ägare till en del av gården under en lång period, från faderns död 1788 till 1817. Catharinas man, hovslagaren Jonas Bergstedt, dog redan efter några år, och Catharina har försörjt sig och den lille sonen Anders Petter genom att driva hovslageriet vidare. I hushållet fanns också en mängd gesäller, lärlingar och pigor.

Interiör av ett av spiselrummen för uthyrning i andra våningen. Den vänstra karmen till dörren synlig, dörren som ledde ut till loftgången.
Foto: Arkeologerna (CC-BY)

Catharina har även försörjt sig genom att hyra ut lägenheter. Många nya människor flyttade till Linköping under 1700-talets senare del och de behövde någonstans att bo. Många gårdsägare har sett sin chans att tjäna extra pengar. Våra undersökningar visar att huset på Ågatan har byggts till med flera små rum, en tydlig påminnelse om husets nya funktion som flerfamiljsbostad.

1796 hyrde den ogifte hovslagaremästaren Jonas Ljungqvist på gården. Han hade varit gesäll både hos Catharinas make och under henne själv. Catharina har säkert haft stora förhoppningar om att han kunde överta verksamheten. Men även Jonas dog tidigt, redan 1802. I bouppteckningen efter honom framgår det att Catharina har lagt ut för begravningskostnaderna och att hon hade en fordran på hyra och arrende för verkstaden.

Det verkar som om Catharina har stöttat Jonas på olika sätt, kanske hade hon förhoppning om att han skulle driva verksamheten vidare och ge henne en tryggad ålderdom. Men nu blev hon istället ensam för andra gången. Hon dör först 1817 i sitt hus på Ågatan 9, 58 år gammal.

Fröken Löfgrens gård. En vägg från ett av de små 10 kvadratmeter stora uthyrningsrummen i övervåningen. Flera av stockarna har spår av brand. Stockarna har legat under presenning i Gamla Linköping mellan 1950-talet och fram tills huset återuppfördes 1979. Delar av stockarna har brandskadats på 1960-talet. En av stockarna är utbytt, vilket tydligt framgår.
De små uthyrningsrummen nåddes via en loftgång och en trappa till övervåningen.