Vår undersökning av huset i Gamla Linköping har visat att den äldsta delen består av en mindre byggnad i två våningar. Varje våning omfattade en lägenhet med ett rum och kök. Ungefär som en enkelstuga på landet. Dessutom fanns en envånig byggnad öster om portgången, som säkert rymde ytterligare en lägenhet.

År 1789 gifte sig Catharina Lindman med Jonas Bergstedt, båda fyllda 30 år. Catharina var uppvuxen i huset på Ågatan 9, hennes föräldrar ägde en del av gården, medan Jonas var hyresgäst och arbetade som hovslagare. Uppstod det tycke mellan de båda, eller var giftermålet främst en ekonomisk affär?

Fröken Löfgrens gård. Husets äldsta delar består av den mellersta delen i två våningar och den östra delens bottenvåning. Den mellersta delen omfattar en lägenhet i varje plan, som består av ett rum och kök, ungefär som en enkelstuga på landet. I lägenheter i öster, med två rum, har sannolikt Catharna Bergstedt bott med sin Jonas, hovslagaren.

Både Catharinas far och bror dog tidigt, medan mor och dotter fick överta gården. Ett giftermål med den ogifte hovslagaren kan ha tett sig som ett praktiskt arrangemang för att kunna bo kvar på gården.

Men även maken Jonas dog redan efter tre år av en hastigt uppblossande feber och lämnade änkan och ett nyfött barn. De befann sig mu i en besvärlig situation. Hur kunde man försörja sig som änka vid 1700-talets slut?

Men Catharina har tagit saken i egna händer och fortsatt att driva hovslageriet vidare med hjälp av gesäller och lärlingar. Under hennes tid har verksamheten till och med utvecklats, vi har uppgifter om nya lärlingar under hennes tid. Under några år på 1790-talet bodde även den döde makens sjukliga syster på gården.

Har husets äldsta delar byggts av Catharina Bergstedt? Vi vet fortfarande inte när de båda huskropparna byggdes och väntar med spänning på de dendrokronologiska resultaten, som hjälper oss att kombinera byggnadshistorien med gårdens människoöden.

Fröken Löfgrens gård, Ågatan 9. De gula delarna tillhör gårdens äldsta, medan den rosa delen byggdes till senare. Här fanns små 10 m2 stora spiselrum för uthyrning.