georadar

Blogginlägg 2019.08.07

Georadar på Gullbergs fäste

Georadar är en användbar teknik inom arkeologin, speciellt när vi av en eller annan anledning inte kan gräva. På Gullberget kan vi nu se huskonstruktioner uppe på det gamla fästet.

Publikation

Georadarundersökning i Botkyrka

Rapport 2016:52. Arkeologisk prospekteringsundersökning, Södermanland. Pär Karlsson m. fl.

Tjänst

Georadar

Med hjälp av georadar är det möjligt att studera vad som finns i marken utan att gräva. Systemet kan liknas...

Tjänst

Arkeologisk prospektering

Metalldetektor, magnetometer och georadar. Vi undersöker vad som döljs under jorden utan att gräva.