2016

Rapport 2016:52. Arkeologisk prospekteringsundersökning. Stockholms län, Södermanland, Botkyrka kommun, Botkyrka socken, Botkyrka 2:9, RAÄ 383:1.

Pär Karlsson, John Hamilton och Immo Trinks