Grav- och boplatsområde

Publikation

Nya grav- och boplatsområden

Arkeologisk utredning, Halland Anders Kjellin och Petra Nordin m. fl.

Publikation

Boplatslämningar och rest efter döslämning

Rapport 2022:134 Arkeologisk förundersökning, Skåne Nathalie Hyll m.fl