kolningsgrop

Publikation

Lihultboplats vid E18

Rapport 2017:63. Arkeologisk undersökning, Värmland. Glenn Johansson och Gisela Ängeby

Publikation

Utbyggnad av en ny luftledning mellan Tälle och Östansjö

Rapport 2017:17. Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2.