kulthus

Publikation

Drivkrafter och allianser i Fyrislund

Rapport 2018:86. Arkeologisk undersökning, Uppland. Fredrik Larsson, Maria Lingström och Marita Sjölin m.fl.

Publikation

De synliga skeppsgravarna vid Vrangelsro

Rapport 2017:141. Arkeologisk undersökning, Halland. Gisela Ängeby och Gundela Lindeman m.fl.

Publikation

Truls Hoj – en gånggrift med anslutande monument

En spännande undersökning av resterna av en gånggrift med anslutande monument. Rapport 2017:110. Skåne. Magnus Andersson