lertäkt

Publikation

En aktivitetsyta från bronsålder

Rapport 2017:12. Arkeologisk undersökning, Skåne, Kennet Stark

Blogginlägg 2017.06.13

Sopor i groparna

Idag har vi med hjälp av grävmaskin grävt en så kallad transekt igenom ett av våra stora gropsystem.