Lindesberg

Uppdrag

Skogsbrukslämningar i Frövi

Vi undersöker spåren efter de människor som levde i kolarmilans skugga.

Publikation

Stenåldersboplatser och kolning

Rapport 2017:51. Vid Heden i Frövi. Arkeologisk utredning, etapp 2, Västmanland. Karl-Fredrik Lindberg och Magnus Lindberg