Ljungsbro

Publikation

Förhistoriska boplatslämningar

Rapport 2018:6. Arkeologisk förundersökning, Östergötland. Ann Westermark

Publikation

Byte av elkabel

Rapport 2017:151. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Östergötland. Annika Helander

Blogginlägg 2016.05.19

Spår av det förflutna i Adamstorp

I veckan har vi påbörjat en undersökning i Ljungsbro strax norr om Linköping. Här ska vi arbeta med flera tidsperioder....