2017

Rapport 2017:151 Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Östergötlands län, Linköpings kommun, Vreta klosters socken, Vreta kloster fornlämning 257 och 258
Annika Helander

Arkeologerna utförde en undersökning i form av schaktningsövervakning i samband med Tekniska verkens utbyte av elkabel mellan Ugglebovägen i Ljungsbro och Stjärnorpsvägen i Berg. Markarbetet utfördes i nära anslutning till en tidigare känd boplats, Vreta kloster 258, och fyndplatsen för en kvartskärna, Vreta kloster 257. Vid schaktningsövervakningen, som utfördes i november 2017, framkom inga lagskyddade lämningar i schakten. Markarbetet kunde därmed utföras enligt planering.