I veckan har vi påbörjat en undersökning i Ljungsbro strax norr om Linköping. Här ska vi arbeta med flera tidsperioder. Vi hoppas på en slagplats från stenåldern, boplats från bronsåldern och möjligen medeltida åkerbruk. Och under det tidigare växthuset ser det lovande ut! Årderspår, gropar och förhistorisk keramik hittills.

Efter bara ett par dagars undersökning av gropar och stolphål hittar vi mängder med keramikfragment och ett par bronsföremål. Keramiktypen daterar vi till yngre bronsålder preliminärt. De kommer också från flera olika kärltyper, både större och mindre kärl och ett perforerat kärl.

Ett fragment av en bronsnål hittade Karin nyss och igår fann Rikard en liten del av en bronsskära. Finfynd!

Hus, serviser och spånkärnor i Adamstorp

Nu har vi fått fram ett hus av alla stolphålen på ena ytan. Huset har varit drygt 20 meter långt och har haft parställda takbärande stolpar. Förråds- och avfallsgropar ligger i anslutning till huset men också i ena änden av det. Mängden keramik och variationen talar för att vi har delar av en servis här.

Vi har också påbörjat den andra ytan där flera mesolitiska artefakter hittats, en mikrospånkärna och flera avslag. Under bronsåldersboplatsen har vi alltså en mesolitisk sådan!

Husets takbärande stolphål är markerade med rosa pinnar.
Gropar utanför huset.
Förrådsgrop i husets västra del.
Keramikskärva med knopp/hank nära mynningen.
En servisuppsättning baserat på fynd i södra Skåne. Ritningen och en diskussion har presenterats av Ole Stilborg i Fornvännen.
Mikrospånkärna.
Mesolitiskt avslag från kvarts och yngre keramik.