metalldetektor

Tjänst

Metalldetektering

Metalldetektering är en tjänst vi erbjuder som gör det möjligt att på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt fördjupa kunskapen om en fornlämning.

Tjänst

Arkeologisk prospektering

Metalldetektor, magnetometer och georadar. Vi undersöker vad som döljs under jorden utan att gräva.