Misterhult

Publikation

Stenålder vid Plittorps gård

Rapport 2017:58. Arkeologisk undersökning, Småland. Linus Hagberg

Publikation

Stenålder längs E22

Rapport 2017:53. Boplatslämningar i Misterhults socken. Arkeologiska förundersökningar och undersökning.