2017

I november 2014 och augusti 2015 utfördes arkeologiska undersökningar i Misterhult socken med anledning av Trafikverkets åtgärder längs väg E22.

Vid undersökningen påträffades stenålderslämningar i form av rikliga mängder bearbetad sten i plöjd åkermark över hela området. Fynden domineras av avfall i kvarts, men innehöll också bearbetad flinta, kvartsit och bergart. Arkeologerna hittade bland annat mikrospånkärnor i kvarts och en spånstickel i flinta – fynd som förknippas med mesolitisk tid.

I matjorden återfanns också en knacksten, yxfragment och skrapor i bergart. Trots att inga anläggningar bevarats är boplatsens komplexitet ändå stor med tanke på det rika fyndmaterialet. Området är beläget cirka 15 meter över dagens havsnivå vilket tillåter bosättningar från senmesolitisk tid, ca 4000 f Kr, och fram till idag. Lokalen har antingen varit belägen på en strand nära en grund havsvik eller vid en sjö som avsnörpts från Östersjön cirka 2 kilometer från havsbandet.