kvarts

Blogginlägg 2018.03.15

Kniven i snön

Allt är inte guld som glimmar, ibland kan det vara ännu bättre...

Publikation

Vägplan för väg 35

Rapport 2017:147. Arkeologisk utredning, etapp 2. Östergötland. Annika Helander och Peter Zetterlund

Publikation

Schaktningsövervakning vid Snöromsvägen

Rapport 2015:11. Arkeologisk förundersökning. Marita Sjölin

Publikation

Odling, kolning och stenåldersboplats

Rapport 2015:51. Särskild arkeologisk undersökning, Småland. Tom Carlsson

Publikation

Ljungaviken etapp 2, yta A

Rapport 2017:99. Arkeologisk undersökning 2016, Blekinge. Mathilda Kjällquist och Bo Friman m fl

Publikation

Stenåldersboplatser och torp i Almnäs

Rapport 2017:95. Arkeologisk utredning, etapp 2, Södermanland. Wivianne Bondesson

Publikation

En mesolitisk boplats samt utmarksaktiviteter

Rapport 2016:9. Arkeologisk förundersökning, Östergötland. Ann Westermark

Publikation

Stenåldersboplatser och kolning

Rapport 2017:51. Vid Heden i Frövi. Arkeologisk utredning, etapp 2, Västmanland. Karl-Fredrik Lindberg och Magnus Lindberg

Publikation

Stenålder längs E22

Rapport 2017:53. Boplatslämningar i Misterhults socken. Arkeologiska förundersökningar och undersökning.