Arkeologer från vårt Uppsalakontor har undersökt delar av en mesolitisk boplats vid Långkärr i Julita socken, Södermanland. Boplatsen är en av fyra som skall undersökas under hösten 2020. De arkeologiska undersökningarna görs som ett led i utbyggnaden av riksväg 56 mellan Katrineholm och Alberga.

Undersökningsområdet ligger på den västra kanten av Köpingsåsen, på en höjd av 62 meter över havet och är en del av ett omfattande boplatsområde längs Köpingsåsen. Tidigare undersökningar längs denna sträcka av väg 56 har påträffat en mängd stenåldersboplatser.

Vid undersökningen påträffades bland annat härdar och kulturlager.

På bilden ser vi en härd från mesolitikum.
På bilden ser vi en härd från mesolitikum.

I anslutning till dessa framkom spår från olika typer av aktiviteter i form av kvartsföremål, bland annat redskap, avslag och splitter.

Ett urval av de kvartsföremal som vi hittade vid Långkärr.

Ett av dessa kvartsförmål kan direkt användas för att datera boplatsen: Det rör sig om en handtagskärna – en föremålskategori som förekommer mellan cirka 6500–5500 f Kr.