Under hösten 2020 undersöks ett antal stenålderslokaler i Södermanland. Undersökningarna utförs med anledning av om- och tillbyggnaden av väg 56 mellan Katrineholm och Alberga. De dateras till mesolitikum (cirka 8 500–4 000 f Kr).

Läs mer i Mesolitikum utmed Köpingsåsen