2017

Rapport 2017:99. Arkeologisk undersökning 2016. Blekinge, Sölvesborgs kommun, Sölvesborgs socken, Sölve 3:10 m.fl., fornlämning Sölvesborg 74
Mathilda Kjällquist och Bo Friman med bidrag av Bo Knarrström och Per Lagerås

Sommaren 2016 genomfördes en arkeologisk undersökning i Ljungaviken i Sölvesborg. Anledningen till undersökningen var att nya bostadskvarter skulle byggas. Under stora delar av stenåldern låg den undersökta platsen vid stranden på en mindre ö eller halvö. Resultaten visar att den varit en boplats som framför allt var bebodd under en period av äldre stenålder för cirka 8000 år sedan (omkring 6700–5700 f.Kr.). Eftersom havet sedan hade översvämmat stranden vid Littorinatransgressionen, hade boplatsen blivit täckt av ett bitvis flera meter tjockt sandlager. Därför var den mycket välbevarad.

Vid undersökningen hittades lämningar efter sex eller sju hyddor. Några kan ha använts samtidigt, eventuellt mer än en gång, medan andra är spår efter enstaka kortare vistelser på platsen. På flintredskap från flera hyddor fanns mikroskopiska slitspår från kötthantering. I kombination med att hyddorna varit ganska tillfälliga och att boplatsen legat vid stranden, talar det för att man bland annat har bott på ön under perioder med fiske och säljakt. Läget bör ha varit utmärkt för att jaga och fiska i det skärgårdsliknande landskap som Listerlandet då var. Fröer visade att man också hade samlat ätliga växter som mjölon, vicker och hallon, och det är sannolikt att man oftast bott på platsen under högsommar eller tidig höst.