flintredskap

Blogginlägg 2023.05.17

Flintredskap och keramik i Göteborg

Flera flintredskap som kärnyxor och pilspetsar, men även spån och spånkärnor, har hittats i Torslanda under den pågående undersökningen. De är cirka 8 000–10 000 år gamla.

Publikation

Vallkärratorn 7:2 med flera

Rapport 2018:62. Arkeologisk utredning, Skåne. Tyra Ericson och Kennet Stark

Publikation

Ljungaviken etapp 2, yta A

Rapport 2017:99. Arkeologisk undersökning 2016, Blekinge. Mathilda Kjällquist och Bo Friman m.fl.

Publikation

Boplats Askim 298 i Göteborg

UV Rapport 2014:170. Västergötland, Petra Nordin m.fl.

Publikation

Stenålder i Onsala

Rapport 2017:56. Överlagrad mesolitisk boplatslämning. Arkeologisk undersökning, Halland. Glenn Johansson

Publikation

Boplats och överlagrad flinta

Rapport 2017:49. Arkeologisk förundersökning, Halland. Bengt Nordqvist och Gisela Ängeby

Publikation

Tågarp 17:1 och Åkarp 9:1 – bebyggelse vid mossen

Rapport 2017:3. Arkeologisk utredning 2016, Skåne, Burlövs kommun, Christoffer hagberg