2017

Rapport 2017:56. Arkeologisk undersökning, Hallands län, Halland, Kungsbacka kommun, Onsala socken, Ledet 2:43, Onsala 226:1. Författare: Glenn Johansson.

I ett lika vackert som svårundersökt vinterlandskap undersöktes 2012 en stenåldersboplats i Onsala. Boplatsen är cirka 10 000 år gammal och har legat vid en strand på en större ö. Inom den undersökta ytan hittades närmare 2000 flintföremål. Det mesta var restprodukter från tillverkning av redskap, men även pilspetsar och yxor fanns bland fynden. Från boplatsen har jakt på landdäggdjur kunnat kombineras med fiske och havsjakt.