Sandarna

Publikation

Åttatusen år gamla bosättningslämningar på Skaftö

Rapport 2015:83. Arkeologisk förundersökning, Västergötland. Johannes Nieminen

Publikation

Stenålder i Onsala

Rapport 2017:56. Överlagrad mesolitisk boplatslämning. Arkeologisk undersökning, Halland. Glenn Johansson