2015

Rapport 2015:83. Arkeologisk förundersökning. Västergötlands län, Bohuslän, Lysekils kommun, Skaftö socken, Grönskult 1:6, Skaftö 24
Johannes Nieminen

Sensommaren 2015 förundersöktes delar av boplatsen Skaftö 24. Det visade sig finnas en stor mängd flintartefakter på platsen. De daterbara flintfynden kunde knytas till sandarna- och lihultkultur. När människorna vistades där för ungefär 8000 år sedan låg platsen i en välskyddad vik på den sydöstra sidan av en liten ö. Landskapet kring bosättningen utgjordes i sin tur av de yttre delarna av en dåtida skärgård.