Skaftö

Publikation

Åttatusen år gamla bosättningslämningar på Skaftö

Rapport 2015:83. Arkeologisk förundersökning, Västergötland. Johannes Nieminen

Publikation

Skaftö 60:1, 280 (Ny 2) och 281 (Ny 1)

Rapport 2015:115. Tidigneolitikum och yngre järnålder i Fiskebäckskil. Arkeologisk förundersökning. Spår från stenåldern och folkvandringstid i Bohuslän.