Blekinge

Publikation

Kvarteret Hubendick

Arkeologisk förundersökning, Blekinge. Albin Norqvist, Magnus Stibéus, Felicia Hellgren och Per Lagerås

Publikation

Sydostlänken

Arkeologisk utredning, steg 1b, Blekinge Fredrik Strandmark och Alf Ericsson

Ny bok

Att leva vid Vesan

Boken om de arkeologiska undersökningarna längs E22 mellan Sölve och Stensnäs. Skriften är en sammanfattning av den hittills största arkeologiska...

Publikation

Ljungaviken etapp 2, yta A

Rapport 2017:99. Arkeologisk undersökning 2016, Blekinge. Mathilda Kjällquist och Bo Friman m.fl.

Publikation

Väg E22, delen Lösen–Jämsjö

Rapport 2016:15. Arkeologisk utredning steg 1, Blekinge. Bengt Söderberg m. fl.