Nålmakaren

Publikation

Boden vid Borgmästaregatan spår av 1700-talsgård i Varberg

Rapport 2017:73. Spår av 1700-talsgård i Varberg, Arkeologisk undersökning, Halland. Pia Svensson

Publikation

Nålmakaren 10 - spår av en stadsgård i Varberg

Rapport 2016:112. En förundersökning av ett forntida gårdskomplex i Varberg.