2016

Rapport 2016:112

En arkeologisk förundersökning gjordes av kvarteret Nålmakaren 10 i Varberg, Halland. Under utgrävningen påträffades stadslämningar från tidig modern tid i form av stadsodlingar och bebyggelserester, bland annat en bränd träläggning. Även kulturpåverkade lager hittades i form av odlingar. De var omrörda och innehöll ett fåtal fragment av kritpipor, rödgodskeramik och fajans