2017

Rapport 2017:73. Arkeologisk undersökning, Halland, Varbergs kommun, Varbergs socken, Nålmakaren 10, fornlämning Varberg 62:1. Författare: Pia Svensson

Med anledning av detaljplan inför byggnation av nya hus på fastighet Kv Nålmakaren 10, i korsningen av Östra Vallgatan och Borgmästaregatan i Varberg, har arkeologiska undersökningar utförts. Resultaten visar att det längs med Borgmästaregatan på fastigheten under 1700-talet funnits minst ett mindre hus. På fastighetens gård, i sydost parallellt med Östra Vallgatan har det legat en mindre odlingsyta, och nordvästra delen en något större gårdsodling som brukats under minst två åtskilda perioder.