Örja

Publikation

Örja 1:9

Rapport 2019:38. Arkeologisk förundersökning 2018, Skåne. Nathalie Hyll med bidrag av Caroline Ahlström Arcini

Blogginlägg 2010.11.12

Fynd från Örja

Efter det att fältarbetet i Örja avslutades har bloggen legat nere. Det innebär naturligtvis inte att arbetet med Örja är...

Blogginlägg 2010.09.17

Digital arkeologi i Örja

Försök med digital arkeologi i Örja Under Örjas slutundersökning genomfördes det ett försök inom digital arkeologi. Metoden som användes kallas...

Blogginlägg 2010.08.27

En stenkammargrav från yngre stenålder

Ett stenkast från järnåldersbebyggelsen uppe på höjden har vi funnit resterna efter en dös. Det handlar alltså om en 5500...

Blogginlägg 2010.08.21

System av diken under lupp i Örja

Senaste nytt från gård 1 Undersökningarna i Örja börjar närma sig upploppet och det jobbas intensivt inom i stort sett...

Blogginlägg 2010.08.13

Gårdar från järnålder vid Örja!

Vi är framme i mitten av augusti och det är drygt en månad kvar på fältarbetet i Örja. Det har...

Blogginlägg 2010.08.06

Arbetet på Gård 1 är igång

Nu har arbetet på Gård 1 gått igång och den ser ut att bli lika spännande som Gård 12. Bland...

Blogginlägg 2010.07.28

Inte bara arbete i Örja by

I ett raseringslager på gård 12 påträffades ett tåben från ko med en smälta av bly inuti. Från början visste...

Blogginlägg 2010.07.26

Med tinbl bein tillverkade man snoddar!

Arbetet med schaktningarna på de historiska gårdslägena fortsätter i Örja. Under den gångna veckan har vi tagit bort stensyllen i...

Blogginlägg 2010.07.17

Fiskhandlarens hus i Örja

Onsdag eftermiddag var det dags för vår andra öppna visning för allmänheten av utgrävningarna i Örja. Mer än sextiotalet besökare...

Blogginlägg 2010.07.09

Vad sysslade Örja-bönderna med?

Under den gångna veckan har vi avslutat undersökningen av den historiska bebyggelsen på de två sydligaste gårdarna nr 20 och...

Blogginlägg 2010.07.03

Medeltida blybleck med magiska runor!

Varje dag hittar vi nya spännande fynd i Örja. I förra veckan, bara en timme innan vi skulle ta ledigt...