Varje dag hittar vi nya spännande fynd i Örja. I förra veckan, bara en timme innan vi skulle ta ledigt för midsommar, kom Fredrik S. till boden med ett stort leende på läpparna och berättade att Håkan hittat ett ovanligt fynd med detektorn ute på gård 12. Det blev strax en liten samling i grävschaktet där alla ville se och fotografera det unika fyndet – ett litet blybleck med runor på båda sidor.

Håkan visar platsen där runblecket hittades på gård 12. Gårdens boningshus låg på 1300-talet ungefär där skottkärran står (se överst i bilden)

Runblecket hittades strax söder om boningshuset på gård 12, inom en yta där gårdsplanen bör ha legat. Det låg i ett lager som även innehöll vikingatida och tidigmedeltida fynd. Blecket är dock inte från vikingatiden, utan några århundraden yngre. Enligt Thorgunn Snaedal, runexpert vid Riksantikvarieämbetet, innehåller texten både bindrunor och dubbelrunor, något som är typiskt för medeltida runor. En preliminär bedömning är att runblecket är från 1200- eller 1300-talet.

Runbleckets framsida. Texten på det knappt tre centimeter (28 X 28 mm) stora blecket är indelad i en liggande och tre stående rader. Den översta raden är en slags rubrik, medan övriga rader innehåller själva brödtexten
På runbleckets baksida finns plats för tre stående textrader. Bara två av dessa innehåller runor. Vi vet ännu inte om texten är en fortsättning på framsidan, eller om den innehåller ett annat budskap

Vår runexpert Thorgunn har ännu inte hunnit tyda och tolka texten åt oss, utan vi hoppas kunna återkomma i nästa vecka med mer information om vad som står på blecket. Vad vi vet så här långt är att det finns lönnrunor i texten. Detta tyder på att texten innehåller någon slags dold eller kraftladdad information. Vi tror därför att runblecket kan vara någon slags amulett, avsedd att skydda dess ägare mot sjukdomar, olycka och annat ont.

I väntan på runexpertens utlåtande, välkomnar vi alla försök att tyda texten!