park

Publikation

Kvarteret Vasaskolan år 1669–1869

Arkeologisk förundersökning, Gästrikland Mathias Bäck

Publikation

Tidigmoderna trädgårdslämningar

Arkeologisk förundersökning, Gästrikland Mathias Bäck och Tomas Westberg