röjningsrösen

Publikation

Väg 23 mellan Älmhult och Ljungstorp

Rapport 2017:83. Arkeologisk utredning, steg 1, Småland. Anne Carlie

Publikation

Gravar och fossil åkermark

Rapport 2016:95. Riksväg 40, Dållebo–Hester, del 1. Arkeologiska och agrarhistoriska undersökningar i Västergötland.