2016

Rapport 2016:95. Västra Götalands län, Västergötland, Ulricehamns kommun, Södra Vings socken, Intakan 1:7, Romsås 5:5, Getared 2:1, Övre Nordkvarnen 1:6, Vings Sjögården 1:8, Vings Torp 1:3, Ekeslunda 2:2, Södra Ving 79:1, 240:1, 294:1–2, 277:1, 295:1.

Under 2011 och 2012 genomfördes, inför bygget av Riksväg 40 till motorväg mellan Dållebo och Hester i Ulricehamns kommun, arkeologiska undersökningar av sex fornlämningslokaler: fossila odlingslämningar i form av röjningsröseområden och tre stensättningsgravar från yngsta bronsålder/äldsta järnålder.

Stensättningen Södra Ving 79:1 vid Tolkabro innehöll lämningar som visade en kedja av strukturerade handlingar inom begravningsritualen. Monumentet var primärt byggd över en konstruktion i klinelera med en husliknande form. Konstruktionen, byggd på plats och också medvetet förstörd vid en kraftig brand, saknade helt mänskliga kvarlevor, däremot fanns spår efter matoffer. Anläggningen associerar till hussymbolik inom begravningsritualen, eller möjligen brukad som lit de parade. Monumentets gravgömma var en alldeles enkel brandgrop innanför kantkedjan.

Den andra stensättningen, Södra Ving 240:1, innehöll ett brandlager som också var synonymt med platsen för likbålet. Detta hade arrangerats direkt på hälleberget.

Den tredje stensättningen slutligen, Södra Ving 294:1, upptäcktes vara en grav vid utgrävningen av ett förmodat röjningsröse. Stensättningen var till det yttre byggd för att efterlikna ett röjningsröse. I stenpackningen låg enstaka brända ben men i botten påträffades en bålplats. Man har valt att låta kremera den döda mitt i den agrara produktionsmarken. De agrarhistoriska undersökningarna kunde visa att det i sen bronsålder och äldre järnålder sker en omfattande nyodlingsverksamhet som följs av en intensifierad odlingsfas i romersk järnålder och folkvandringstid, ett mönster som väl sammanfaller med den generella bilden av den agrarhistoriska utvecklingen i Sjuhäradsbygden. En lokal resulterade dock i oväntat sena dateringar av odlingsverksamheten till sent 1400-tal till 1600-tal.