Skivarp

Publikation

Kraftledning mellan Trunnerup och Skivarp

Rapport 2019:50. Arkeologisk utredning steg 2 och avgränsande undersökning, Skåne. Christoffer Hagberg

Publikation

Kraftledning mellan Rydsgård och Skivarp

Rapport 2018:3. Arkeologisk utredning, steg 1 2017. Skåne. Adam Bolander och Christoffer Hagberg