2019

Rapport 2019:50. Arkeologisk utredning steg 2 och avgränsande förundersökning. Skåne län, Skåne, Skurups kommun, Solberga, Villie, Västra Nöbbelöv och Örsjö socknar
Christoffer Hagberg med bidrag av Adam Bolander, Per Lagerås och Santeri Vanhanen

E.ON Elnät Sverige planerar en kraftledning mellan Trunnerup och Skivarp, i Skurups kommun. Med anledning av detta och på uppdrag av Länsstyrelsen i Skåne, genomförde Arkeologerna, Statens historiska museer en utredning steg 2 och förundersökning i avgränsande syfte längs den planerade ledningssträckan. Utredningen resulterade i att sex områden föreslås i fall av vidare exploateringsintresse att undersökas vidare.