2018

Rapport 2018:3. Arkeologisk utredning steg 1, 2017. Skåne, Ystad kommun, Katslösa, Solberga, Skivarp, Villie, Västra Nöbbelöv och Örsjö socknar.
Adam Bolander och Christoffer Hagberg

Under hösten 2017 utförde Arkeologerna en arkeologisk utredning steg 1 längs en sträcka mellan Skivarp och Rydsgårds gods, då E.O.N planerar att gräva ned en dubbel markkabel. Utredningsområdet löper genom ett fornlämningstätt område som befolkats sedan 10 000 år. Sedan bronsålder förefaller området ha varit en centralbygd i Skåne, med många gravhögar som än idag är synliga i landskapet. Under järnålder är en samhällselit synlig genom fynd av flera prestigefyllda föremål och runstenar. Få arkeologiska undersökningar har däremot utförts inom aktuellt område och därmed kan nu aktuell studie fylla väsentliga kunskapsluckor i bygdens historia.