Spånga

Publikation

Nytt planerat programområde

Rapport 2018:141. Arkeologisk utredning, etapp 1, Uppland. John Hamilton

Publikation

Runstensfragment i muren

Rapport 2018:15. Under arbetet med att lägga om en kyrkogårdsmur i Spånga dök plötsligt flera runstensfragment upp.

Uppdrag

Spånga kyrkogårdsmur

Spånga kyrka, som byggdes på 1100-talet, är en av Stockholms äldsta. Här har flera bitar av runstenar hittats begravda i jorden och i den gamla kyrkogårdsmuren.