S:t Larskyrkan

Publikation

Vid Storgatan i Linköping

Rapport 2017:45. Murar sydost om S:t Larskyrkan, arkeologisk undersökning i form av en schaktningsövervakning, Östergötland. Magnus Stibéus

Blogginlägg 2016.11.19

Den siste vikingen

Nu är yxan konserverad, kol 14-analysen och skelettbestämningen klara från graven på S:t Lars kyrkogård i Linköping. Läs mer om...

Blogginlägg 2016.11.14

Flera skelettfynd i S:t Lars

Från en stenkista till en annan och från samma tid. Graven grävdes fram i våras utanför ingången till S:t Lars...